Ремарка: наш погляд на події

За чесну владу

Черкаські бухгалтери влаштували собі «самопоміч»
28 листопада 2014, 10:17 Друк

З огляду на чималу кількість нерозв’язаних проблем, черкаським бухгалтерам доводиться дедалі частіше зустрічатися на засіданнях клубу, що їх організовує Черкаський обласний осередок громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський Клуб» уже понад два роки.

25 листопада 2014 року в приміщенні великої зали засідань Черкаської торгово-промислової палати зібрався актив бухгалтерів Черкащини, що прагнуть розібратися в купі нюансів у їхній професійній діяльності, пов’язаних із нововведеннями в законодавстві.

Як і на попередньому засіданні клубу, що відбулося в цьому ж таки місяці, 4 листопада, жваво тривало обговорення винесених на порядок денний питань, як-от: аналіз останніх змін в частині адміністрування ПДВ; інвентаризація товарно-матеріальних цінностей за 2014 рік; облікова політика підприємства з урахуванням змін у законодавстві. Прикметно, що питання добиралися на підставі побажань членів клубу. Традиційно на початку засідання подавався докладних огляд останніх змін у законодавстві. 

Постійний лектор бухгалтерського клубу, сертифікований аудитор, доктор економічних наук, доцент Остап’юк Наталія Анатоліївна, дала справжні практичні поради, як уберегтися від можливих негативних наслідків, що важливо враховувати і треба передбачати, що і як треба зробити, щоб запобігти настанню відповідальності. Так, у найближчому майбутньому бухгалтерові не обійтися без порозуміння з керівництвом, без налагодження конструктивних робочих стосунків із юридичними, кадровими та IT-службами, без розмежування функцій та відповідальності, без делегування повноважень підлеглим. 

Бухгалтери одностайно зійшлися на думці про необхідність гуртуватися довкола захисту власних професійних інтересів. Зокрема, було прийняте спільне рішення щодо колективного письмового звернення до Міністерства фінансів України з метою сприяння внесення поправок до сучасного податкового законодавства. Адже влада має створювати закони, спираючись на практичний досвід тих, кому їх потрібно буде виконувати. Нагадаємо, що подібний лист від імені бухгалтерської спільноти вже був направлений до органів державної влади України.

Насамкінець Голова Черкаського обласного осередку громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський Клуб» Світлана Буслова подякувала всім присутнім за їхню активну професійну позицію і запевнила в усілякому подальшому сприянні захисту інтересів бухгалтерів на всіх рівнях, адже це і є головним завданням цієї громадської організації.

Відгуки учасників:

«Дякую за семінар 25.11.2014! Дуже багато цікавих практичних рекомендацій».

Макодзеба Тетяна Василівна, головний бухгалтер ПП «Фіал».

«Завжди надаєте корисну інформацію та пораду. Своєчасні та вдалі консультації. Дякую!»

Неїжмак Леся Єгорівна, головний бухгалтер ПП «Владімар».

«Висвітлені дуже актуальні питання щодо змін у частині адміністрування ПДВ, а також всі інші актуальні питання, необхідні бухгалтеру».

Драган Тетяна Семенівна, головний бухгалтер ТОВ «Черкаситехномаш».

КАК НЕ утонуть в море изменениЙ налогового законодательства, разбирались БУХГАЛТЕРЫ ЧЕРКАСЩИНЫ НА ЗАСЕДАНИИ КЛУБА 25 НОЯБРЯ

В помощь бухгалтеру: 25 НОЯБРЯ В ЧЕРКАССАХ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА

Самопомощь ПО-бухгалтерскИ, ИЛИ как не потеряться в дебрях СОВРЕМЕННОГО Налогового ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ЗАЩИТУ СОБСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ интересОВ выступает бухгалтерское сообществО: РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ В ЧЕРКАССАХ

Учитывая большое количество нерешенных проблем, черкасским бухгалтерам приходится все чаще встречаться на заседаниях клуба, которые организовывает Черкасская областная ячейка общественной организации «Всеукраинский бухгалтерский Клуб» уже более двух лет.

25 ноября 2014 в помещении большого зала заседаний Черкасской торгово-промышленной палаты собрался актив бухгалтеров Черкасщины, которые стремятся разобраться в ворохе нюансов в их профессиональной деятельности, связанных с нововведениями в законодательстве.

Как и на предыдущем заседании клуба, которое состоялось в этом же месяце, 4 ноября, живо шло обсуждение вынесенных на повестку дня вопросов, а именно: анализ последних изменений в части администрирования НДС; инвентаризация товарно-материальных ценностей за 2014 год; учетная политика предприятия с учетом изменений в законодательстве. Примечательно, что вопросы подбирались на основании пожеланий членов клуба. Традиционно в начале заседания подавался подробных обзор последних изменений в законодательстве. Более двух часов внимание участников заседания было приковано к освещению вопросов постоянным лектором бухгалтерского клуба, сертифицированным аудитором, доктором экономических наук, доцентом Остапьюк Натальей Анатольевной, которая не только изложила нормы, но и дала настоящие практические советы, как уберечься от возможных негативных последствий, что важно учитывать и следует предусматривать, что и как нужно сделать, чтобы предотвратить наступление ответственности. Так, в ближайшем будущем бухгалтеру не обойтись без взаимопонимания с руководством, без налаживания конструктивных рабочих отношений с юридическими, кадровыми и IT-службами, без разграничения функций и ответственности, без делегирования полномочий подчиненным. Непринужденная и доверительная обстановка, царившая во время встречи, побудила к ведению диалогов с лектором, которая отвечала на самые болезненные вопросы аудитории.

Бухгалтеры единодушно сошлись во мнении о необходимости объединяться вокруг защиты собственных профессиональных интересов. В частности, было принято совместное решение касательно коллективного письменного обращения в Министерство финансов Украины с целью содействия внесению поправок в современное налоговое законодательство. Ведь власть должна создавать законы, опираясь на практический опыт тех, кому их нужно будет выполнять. Напомним, что подобное письмо от имени бухгалтерского сообщества уже было направлено в органы государственной власти Украины.

Наконец Председатель Черкасской областной ячейки общественной организации «Всеукраинский бухгалтерский Клуб» Буслова С.М. поблагодарила всех присутствующих за их активную профессиональную позицию и заверила во всяческом дальнейшем содействии защите интересов бухгалтеров на всех уровнях, ведь это и является главной задачей данной общественной организации.

«Спасибо за семинар 25.11.2014! Очень много интересных практических рекомендаций».

Макодзеба Татьяна Васильевна, главный бухгалтер ЧП «Фиал».

«Всегда предоставляете полезную информацию и совет. Своевременные и удачные консультации. Спасибо!».

Неижмак Леся Егоровна, главный бухгалтер ЧП «Владимар».

«Освещены очень актуальные вопросы изменений в части администрирования НДС, а также все другие актуальные вопросы, необходимые бухгалтеру».

Драган Татьяна Семеновна, главный бухгалтер ООО «Черкассытехномаш».


AddThis Social Bookmark Button  Порекомендувати друзям
 

Додати коментар

Якщо Ви знайшли у тексті статті помилку, виділіть її та натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Enter

Коментарі публікуються у відповідності до правил попередньої модерації (читати)

  


Ви на сторінці: Головна Стрічка новин Черкаські бухгалтери влаштували собі «самопоміч»